top of page
Spirit Slovenia Logo
MGRT logo
Logo EKP sklad za regionalni razvoj

»Vzpostavitev e-poslovanja podjetja GarexAdria d.o.o.« je operacija digitalne nadgradnje elektronskega poslovanja podjetja Garex Adria d.o.o.

V okviru operacije se načrtujejo aktivnosti vzpostavitve oziroma nadgradnje:

- digitalizacija nastopov na sejmih
- spletne strani za tuje trge v dveh tujih jezikih,
- spletne trgovine v dveh tujih jezikih,
- roduktno-prodajnega videa, v enem tujem jeziku,
- usposabljanja za krepitev kompetenc zaposlenih.


Namen oz. cilj operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov za nadgradnjo e-poslovanja povečati možnost širitve poslovanja podjetja na tujih trgih, posledično pa tudi občutno dvigniti konkurenčnost podjetja. 


Rezultati operacije:

- izdelan material za nastop na digitalnem sejmu in umestitev na digitalnem sejmu, 
- izdelana spletna stran v dveh jezikih (nemščina in italijanščina),

- izdelana spletna trgovina v dveh jezikih (nemščina in italijanščina), z možnostjo izvedbe plačila v okviru aplikacije,
- izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku, ki bo namenjen širšemu evropskemu trgu (angleški jezik), okvirne dolžine 2 minuti ,
- izvedena usposabljanja za krepitev kompetenc.

Trajanje projekta 1. 10. 2021 - 31. 8. 2022

Višina sofinanciranja: 30.000 €


Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

bottom of page